GDPR

 

Ochrana osobních údajů e-shopu www.acetobalsamico.cz

  1. Společnost TRIF s.r.o., se sídlem Květná 77, 251 01 Říčany - Kuří, IČ 25255991, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 191144 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 

  1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  2. Zpracování osobních údajů je prováděno firmou TRIF s.r.o.,tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce nezpracovávají jiní zpracovatelé.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. 

  1. Správce má osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@acetobalsamico.cz

  2. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky acetobalsamico.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: